Tjänster

Elservice, inbrottslarm, passagesystem

Inbrottslarm

Installation och service av inbrottslarm i både bostäder och på företag. De fabrikat vi främst arbetar med är DSC, Nookbox, Teletec, Vanderbilt. Lösningar för både system till vaktbolag eller till egen mobiltelefon.Passagesystem och porttelefoni

Installation, service och hjälp med administation för främst  bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, butiker och kontor. De fabrikat vi främst arbetar med är Axema, RCO och Vanderbilt. Vi har även samarbete med låssmeder för att kunna leverera en helhetslösning.

Elservice/Elinstallation

Vi utför de små servicearbeten som t.ex installation av eluttag, byte av belysning, byte av elcentral etc.Datanätverk

Installation av datanätverk i hem och på företag.

Vi kan även hjälpa er med att installera WIFI-accesspunkter, router etc för att kunna leverera en helhetslösning.